Sad Status In Marathi for Whatsapp,Facebook

Sad Status In Marathi

No Yes No Depress Our Sad status in Marathi  and keep WhatsApp and burn it. Do not cry, you lost your love to Fight, you got up and fought back,If that doesn’t happen then use our Sad Status in Marathi  and keep WhatsApp,Facebook,Instagram and if it doesn’t, Stay single but don’t become Devdas.

तुझ्यात आणि माझ्यात फरक फक्त इतकाच होता कि तुला वेळ घालायचा होता आणि मला आयुष्य !
Sad status in Marathi
तू बोलत नाहीस तेंव्हा पासून तर मी तुझ्या प्रेमात जास्तच पडलोय..
Sad Status in marathi
सवय झालीय आता तू नाही येणार तरी तुझी वाट बघण्याची .
Sad Status  marathi
तू नाही म्हणालीस म्हणून दुखी नाही होणार
Sad Status in marathi
प्रेमात गुंतवून धागे तू दूर अशी जाऊ नकोस ,मला सुद्धा मन आहे विसरून जाऊ नकोस..
Sad Status in marathi
आपलेच लोक मला एकात टाकून गेले तेंव्हा रडायला हि माझ्या डोळ्यात पाणी नव्हते .
Sad Status in marathi

 

प्रेमच तर केलं होत इतका मोठा काय गुन्हा होता जो नादाला लावून खेळणं बनवून टाकून दिलंस..
Sad Status in marathi
प्रत्येकाच्या मनाचा विचार मी खूप केला पण माझ्या मनाचा विचार करणार कोणीही नव्हतं .
Sad Status in marathi
तुझ्यसाठी बघ मी किती मन मोठं केलं तुला खेळायला आवडत म्हणून हृदयाचं खेळणं केलं..
Sad Status in marathi
तुझे जाणे आयुष्यातून खरचं नाही परवडले , अजूनही तुझ्या आठवणीनी मला नाही सोडले..
Sad Status in marathi

का कुणास ठाऊक कधी कधी मन उगाच कोणालातरी मिस करत असतं
Sad Status in marathi
खूप आनंदी होतो जेंव्हा प्रेम नावाचा विषय माझ्या आयुष्यात नव्हता
Sad Status in marathi
कधी तरी माझं प्रेम समजून घे ग पिल्लू , एकेदिवशी मी तुलाच काय सगळं जग सोडून जाणार आहे.
Sad Status in marathi
तुला आठवायची कुठलीच कारण नकोयत मला पण तुला विसरायची करणे तू देऊ नकोस !
Sad Status in marathi
माझ्यापासून दूर जाऊन तू खूप Happy आहेस ना मग मी पण खूप Happy आहे तुझ्या आठवणीत..

 

Sad Status in marathi

Sad Status in marathi
निघून गेला आजचा पण दिवस ना मला वेळ मिळाला ना तिला आठवण आली!
Sad Status in marathi
Sad Status in marathi
तुला बघावं वाटत पण बघू शकत नाही तुला विसरण्याचा मी खूप प्र्यत्न करतोय पण विसरू शकत नाही .
Sad Status in marathi
असा एकही क्षण नाही जेंव्हा तिची आठवण येत नसेल असा एकतरी क्षण असेल जेंव्हा ती मला आठवत असेल.
Sad Status in marathi
येणारा दिवस कधी तुझ्या आठवणींशिवाय येत नाही दिवस जरी गेला तरी तुझी आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.
Sad Status in marathi
Sad Status in marathi
प्रेम केल्यावर हे जग खूप सुंदर वाटत पण ब्रेकअप झाल्यावर हेच जग नकोस वाटत.
Sad Status in marathi

        

   Sad Status In Marathi

जरी ती रोज दिसत नसली तरी ती रोज आठवते .
sad status in marathi
वेडी आहे रे ती मला त्रास देण्याच्या नादात स्वतःला त्रास करून घेत आहे.
sad status in marathi

आता माझ्या हृदयात तूच आहेस म्हंटल्यास माझ्या प्रत्येक ठोक्याला आठवणारच ना!

sad status in marathi
आज पुन्हा तुझी आठवण आली आणि मी उगीच हसू लागलो ..खोटं खोटं हसताना कधी कळलेच नाही रडू लागलो….

 

sad status in marathi
sad status in marathi
माझ्या प्रत्येक शब्दातही मी तुलाच महत्व दिलं पण कधीच तू माझ्या भावनांना महत्व दिलं नाहीस .
sad status in marathi
दुःख माझे असले तरी दिले मात्र तूच आहेस डोळे माझे असले तरी अश्रू मात्र तुझेच आहेत..
sad status in marathi
कधी कधी वाटत कुठेतरी खूप दूर निघून जावं फक्त मी आणि तुझी आठवण यावतिरिक्त दुसरं कोणीही नसावं.
sad status in marathi
बंद डोळ्यांनी कोणाची आठवण करण्याची मज्जाच वेगळी असते .
sad status in marathi
काय Awesome Moments असतात ना त्या रात्री तिची आठवण आल्यावर डोळ्यातून एकतरी पाण्याचा थेंब पडतोच.
sad status in marathi
बोलायला असत खूप काही पण ओठ हालत नाही ,तुझी आठवण आली कि मला काहीच सुचत नाही.
sad status in marathi
ती बोलत होती तू नाही मिळाला तर मी मरून जाईन, ती आज पण जिवंत आहे हेच परत कोणाला तरी म्हणायला .
sad status in marathi
प्रेमात पडणे ही काही खूप मोठी गोष्ट नाही परंतु त्या प्रेमाला आयुष्यभर टिकवून ठेवणे खूप अवघड गोष्ट आहे
sad status in marathi
आयुष्याने मला एक जबरदस्त टोमणा मारला जर कोणी तुझं आहे तर तुझ्या जवळ का नाही ??
sad status in marathi
हातावर माझ्या नाव मी तुझे लिहतो आणि मिटवतो तुझ्यावर खूप प्रेम आहे माझे ,का तुझ्यापासून लपवतो मी …
sad status in marathi
प्रेम केले आहे मनापासून पण कदाचित तिला समजले नाही ,सुखी ठेव देवा तिला तिचे दुःख पण मला बघवत नाही ..
sad status in marathi

 

Sad Marathi Status

डोळ्याचा काय ते नेहमी पाणावतात माझं तुझ्यावरचा प्रेम अप्रत्येक्षपणे खुणावतात..
sad status in marathi
तुझ्या हृदयाच्या ठोक्याचा आवाज यावा इतक्या जवळ तू घे .. आपले प्रेम मरेपर्यंत फुलत राहील याचे मला तू वचन दे..
sad status in marathi
तुझ्या आठवणींना आठवत माझं मन जगत होत .. कधीतरी येशील तू जीवनात ,याच आशेवर वाट पाहत होतो …
sad status in marathi
तुटलेले हे हृदय खूप भरून येतंय, पाऊल वाटेवर तुझी नजर फक्त भिरभिरतीय, खरं तर हे आहे कि आज तुझी खूप आठवण येतेयं..
sad status in marathi
जीवनात एकटं राहणं अवघड नाही पण एखाद्यची सवय झाल्यावर पुन्हा एकटं राहणं खूप अवघड आहे..
sad status in marathi
गर्लफ्रेंड भांडणारी असावी पण एकटं सोडून जाणारी नसावी .
Marathi sad status
Dear SweetHeart, तुझ्यासोबत पण तुझाच होतो आणि तुझ्याशिवाय पण तुझाच राहीन.
sad status in marathi
हृदयात येण्याचा रस्ता असतो पण बाहेर जाण्याचा नसतो म्हणून लोक हृदयात येतात पण जाताना हृदय तोडून जातात .
sad status in marathi
Marathi sad status
कदाचित मी तो नसेल हि ज्याची वाट ती पाहतेय पण ती तीच आहे जिची वाट मी पाहतोय..  
sad status in marathi
चोरी गेलेली चप्पल आणि सोडून गेलेली गर्लफ्रेंड आठवली कि असं वाटत दलिन्दरी गेली
sad status in marathi
sad status in marathi
वेळ लागला तरी चालेल !! पण वाट तुझीच पाहीन !! विसरलीस तू मला तरीही नेहमी मी तुझाच राहीन..
sad status in marathi
Marathi sad status
जगातील सगळ्यात मोठी वेदना म्हणजे आठवण … कारण ती विसरता हि येत नाही आणि त्या व्यक्तीला परत करता हि येत नाही.
sad status in marathi
डोळ्यांना सांगितलंय मी आज रात्र जागायची आहे ऐकलंय कि …तुझी आठवण येणार आहे..
sad status in marathi
आजही मला एकटच बसायला आवडत मन शांत ठेवून आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत..
sad status in marathi
आपण कोणताच विचार न करता एखाद्यावर प्रेम करून बसतो पण नेमका तोच दिवस आपल्या प्रेमाची तिरडी बांधून निघून जातो./span>

 

sad status in marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *